Αντικείμενο - Στόχοι του έργου

IpA Shield II project

Στόχοι

Αντικείμενο Έργου

Ο γενικός στόχος του έργου IpA Shield II είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πρωτοβάθμιων και προληπτικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στη διασυνοριακή περιοχή με την αναβάθμιση των υφιστάμενων ιατρικών υπηρεσιών και εξοπλισμού και τη δημιουργία νέων, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη του διαβήτη. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο IpA Shield II εναρμονίζεται πλήρως με τον Ειδικό Στόχο 1.2 του προγράμματος «Βελτίωση της προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών των παιδιών και των ηλικιωμένων κυρίως».

Επιπλέον, το έργο στοχεύει:

1. Στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητα των υγειονομικών και ιατρικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής αποσκοπώντας στην παροχή προηγμένων υπηρεσιών στους πολίτες.
2. Στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσω συστημικών παρεμβάσεων βελτίωσης των ιατρικών υπηρεσιών.
3. Στον περιορισμό των πιθανών προβλήματα υγείας.
4. Στον περιορισμό των πιθανών ασθενών διαβήτη.
5. Στην εγκαθίδρυση συνεργασίας σε θέματα υγείας.
6. Στη δημιουργία ενός ισχυρού διαύλου συνεργασίας μεταξύ των υγειονομικών ιδρυμάτων με στόχο την επέκτασή του σε όλες τις διασυνοριακές μονάδες υγείας.
7. Στην ανάπτυξη υποδομών και στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη βελτίωση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών στην περιοχή.

Αποτελέσματα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του έργου IpA Shield II αναμένεται να είναι:

• Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για 2 Γενικά Νοσοκομεία και 4 Κέντρα Υγείας στη διασυνοριακή περιοχή και ειδικότερα: (i) το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, (ii) το Γενικό Νοσοκομείο Γευγελής, (iii) τα Κέντρα Υγείας Γούμενισσας, Δροσάτου, Πολυκάστρου και Βαλάντοβου.

•Αναβάθμιση του συστήματος οξυγόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.

•Εκσυγχρονισμός του συστήματος επικοινωνίας για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

•Υλοποίηση προληπτικών εξετάσεων για διαβήτη με επίκεντρο τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.

•Δημιουργία κέντρου διαβήτη με επίκεντρο την πρόληψη της νόσου και την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού στο Γενικό Νοσοκομείο Γευγελής.

•Υλοποίηση 4 εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρώτων βοηθειών σε παιδιά για γονείς στο Κιλκίς και τη Γουμένισσα

•Υλοποίηση ενημερωτικής εκστρατείας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού σχετικά με τον διαβήτη.

•Υλοποίησης δράσεων προώθησης: έντυπο ενημερωτικό υλικό, άρθρα, βίντεο, ιστοσελίδα.