Ιστορικό Έργου

Έργο IpA Shield II

Ιστορικό

Έργου

Το έργο IpA Shield II είναι η συνέχεια του επιτυχημένου διασυνοριακού έργου με τίτλο “IpA Shield: Κοινές δράσεις για την προστασία και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας στη διασυνοριακή περιοχή”, το οποίο εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Προγράμματος CB IPA Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013. Το έργο IpA Shield που υλοποιήθηκε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, οδήγησε στη σημαντική βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών υγείας για το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς και το Γενικό Νοσοκομείο Γευγελής, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη διασυνοριακή περιοχή. Ωστόσο, οι μονάδες υγείας της διασυνοριακής περιοχής της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στο μεγαλύτερο μέρος τους, εξακολουθούν να διαθέτουν παλαιές ιατρικές υποδομές και εξοπλισμό που συνεχίζουν να περιορίζουν την ικανότητά τους, ενώ η εδαφική τους ευθύνη καλύπτει συνολικό πληθυσμό 126.706 ατόμων, αποτελώντας τους κύριους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας για την Περιφερειακή Ενότητα του Κιλκίς και τους Δήμους Γευγελής και Βαλάντοβο – περιοχές που χαρακτηρίζονται από σημαντικό ποσοστό αγροτικού πληθυσμού. Ταυτόχρονα, ο πληθυσμός των παιδιών και των ηλικιωμένων – δύο ομάδες με αυξημένες απαιτήσεις σε καλές υπηρεσίες υγείας – είναι υψηλός.

Σύμφωνα με την ανάλυση SWOT του Προγράμματος και την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, ο πληθυσμός της διασυνοριακής περιοχής αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις για την υγεία, ιδίως στις απομακρυσμένες περιοχές. Ενώ οι υποδομές υγείας της διασυνοριακής περιοχής είναι ικανοποιητικές όσον αφορά την ποσότητα δεν είναι σε ποιότητα. Η αύξηση της φτώχειας στη διασυνοριακή περιοχή ασκεί μεγαλύτερη πίεση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, θέτοντας τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους υψηλή προτεραιότητα. Η μείωση της δημόσιας επένδυσης στην υγεία καθιστά αναγκαία την υλοποίηση αυτού του έργου. Τα αποτελέσματα της συμμετοχής σε προληπτικά προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης έδειξαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών που δεν επισκέφθηκε ποτέ γιατρό είχε ως συνέπεια προβλήματα υγείας που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει όπως ο διαβήτης. Ο διαβήτης είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη απειλή για την υγεία, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο προβλέπεται να διπλασιαστεί έως το 2020 των νέων περιπτώσεων διαβήτη τύπου 1 για παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών.

Στο πλαίσιο αυτό και στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν την προηγούμενη αποτελεσματική και αποδοτική συνεργασία τους, τα δύο νοσοκομεία αποφάσισαν την επέκταση της συνεργασίας προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη για τον τοπικό πληθυσμό και να καλύψουν μια ευρύτερη περιοχή της διασυνοριακής περιοχής.

Η κεντρική ανάγκη που οδήγησε στο σχεδιασμό του έργου ήταν η βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας στην κάλυψη των πρωταρχικών αναγκών του διασυνοριακού πληθυσμού όσον αφορά τις υποδομές και τις υπηρεσίες, καθώς και την πρόληψη ενός σοβαρού υγειονομικού προβλήματος που πλήττει ιδιαίτερα τα παιδιά και ηλικιωμένους. Το αντικείμενο του έργου είναι να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στο σύνολό του βελτιώνοντας τις υπάρχουσες υποδομές και την προληπτική υγειονομική περίθαλψη, προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας στη διασυνοριακή περιοχή. Προς το παρόν, πολλά περιστατικά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τις υπάρχουσες μονάδες υγείας, οπότε η κοινή πρακτική είναι η μεταφορά τους σε μεγαλύτερες και πιο κεντρικές νοσοκομειακές μονάδες. Επιπλέον, πολλές περιπτώσεις διαβήτη θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Δεδομένου ότι η βελτίωση της προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης παιδιών και ηλικιωμένων στις αγροτικές περιοχές είναι ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος και το γεγονός ότι η βελτίωση της υγείας και των ιατρικών υπηρεσιών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στη μείωση των ανισότητων στην υγεία οδήγησαν στην ανάπτυξη αυτού του έργου.