Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 09 Δεκεμβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη τεχνική
συνάντηση του έργου IpA Shield II «Κοινές δράσεις για την προάσπιση και βελτίωση της
Δημόσιας Υγείας στη Διασυνοριακή Περιοχή», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του
Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG IPA CBC Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
2014-2020.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το δελτίο τύπου.

https://ipashieldii.eu/wp-content/uploads/2022/02/detio-tipou-2.png